firtech

Akumulatory hydrauliczne

 

Akumulatory hydrauliczne

Akumulatory hydrauliczne to urządzenia przeznaczone do gromadzenia energii hydraulicznej. Energia gromadzona jest w akumulatorach w postaci energii sprężystości ciała stałego, gazu bądź energii potencjalnej ciężaru. Ze względu na sposób gromadzenia energii akumulatory hydrauliczne dzieli się na trzy rodzaje:

 • - akumulatory sprężynowe,
 • - akumulatory ciężarowe,
 • - akumulatory gazowe.

Energia magazynowana w akumulatorach hydraulicznych wyzwalana jest w chwili przejściowego zapotrzebowania, co oznacza, że stanowi ona swojego rodzaju rezerwę, a nie stałe źródło zasilania.

 

Zastosowanie akumulatorów hydraulicznych

Akumulatory hydrauliczne są powszechnie stosowane w różnego rodzaju układach hydrauliki siłowej. Wykorzystuje się je w instalacjach, w których występuje okresowe zapotrzebowanie na energię, takich jak hydropneumatyczne zawieszenia pojazdów mechanicznych oraz zasilacze hydrauliczne wielu maszyn i urządzeń przemysłowych, takich jak betoniarki, podnośniki czy dźwigi.

 

Serwis i regeneracja akumulatorów hydraulicznych

W celu zapewnienia sprawności oraz bezpieczeństwa pracy akumulatory hydrauliczne powinny być regularnie poddawane usługom serwisowym. Serwis akumulatorów hydraulicznych obejmuje m.in.:

 • - kontrolę ciśnienia azotu w akumulatorze,
 • - wymianę pęcherza lub membrany gumowej akumulatora,
 • - wymianę zaworu gazowego,
 • - wymianę zaworu wlotowego akumulatora.

W razie potrzeby profesjonalny serwis może doradzić w zakresie doboru i montażu nowych hydroakumulatorów.Akumulatory membranowe Olaer

 

Akumulatory membranowe typu ELM OLM są konstrukcyjnie najprostszym rodzajem tego typu urządzeń i większość z nich wykonywana jest jako nierozbieralne. Składają się z następujących elementów:

1. Dwu sfer skręcanych ze sobą lub częściej spawanych na stałe tworzących korpus
2. Membrany

Hydroakumulator membranowy jest również obliczany z 3-4 krotnym współczynnikiem bezpieczeństwa. W górnej części korpusu znajduje się prosty zawór gazowy w postaci uszczelnionej o-ringiem śruby. W dolnej części korpusu znajduje się króciec przyłączeniowy. Wewnątrz korpusu znajduje się elastomerowa membrana z przewulkanizowanym w centralnej części stalowym grzybkiem, zamykającym i otwierającym króciec. Membrana gumowa utrzymywana jest na swojej pozycji wewnątrz korpusu zwulkanizowanym z nią stalowym pierścieniem.

 

Akumulator tłokowy Olaer


Hydroakumulator tłokowy posiada pięć zasadniczych części:

1. Stalowy cylinder

2. Pokrywa górna z zaworem gazowym

3. Dno z otworem przyłączeniowym

4. Tłok

5. Uszczelnienie                                                                  

Akumulatory tłokowe, projektowane są z 3-4 krotnym współczynnikiem bezpieczeństwa. Wewnętrzna powierzchnia cylindra, wykonanego z rury bezszwowej jest honowana, dla osiągnięcia chropowatości o wartości minimum 0,4 mikrona.

W przypadku kiedy hydroakumulator tłokowy pracuje z mediami agresywnymi lub wodą, wewnętrzna powierzchnia jest dodatkowo chromowana.

Cylinder zamknięty jest od góry pokrywą, wkręcaną w cylinder, uszczelnioną pierścieniem anty-wyciskowym i o-ringiem. W górnej pokrywie znajduje się ponadto gniazdo zaworu gazowego. W dolnej pokrywie, mocowanej i uszczelnionej w podobny sposób jak pokrywa górna znajduje się gwintowany lub flanszowy otwór przyłączeniowy.

Tłok wykonany jest z odlewu aluminiowego. Jego kształt jest zoptymalizowany dla uzyskania minimalnego ciężaru. Płaska powierzchnia tłoka po stronie cieczy ma za zadanie osiągniecie efektu tłumienia hydraulicznego przy osiągnięciu skrajnych położeń.

Tłok hydroakumulatora pracującego z wodą lub estrach powinien być anodyzowany.

Uszczelnienie tłoka akumulatora jest ślizgowe i reguły symetryczne. Jego konstrukcja musi zapewnić szczelność połączenia przy prędkościach tłoka sięgających 0,7 m/s i dlatego do jego budowy wykorzystywany jest wzmocniony teflon jako materiał pierścieni prowadzących oraz wysoko wytrzymałe elastomery jako elementy podatne.

 

Akumulatory hydrauliczne pęcherzowe OLAER


Hydroakumulatory pęcherzowe składają się z trzech zasadniczych części:

1. Stalowej butli
2. Pęcherza gumowego
3. Króćca przyłączeniowego z zaworem grzybkowym

Butla stalowa musi wytrzymać największe ciśnienia jakie mogą występować w układzie hydraulicznym. Akumulator pęcherzowy konstruowany jest najczęściej ze współczynnikiem bezpieczeństwa równym 3 lub 4 co oznacza, że ciśnienie rozerwania butli jest 3-4 krotnie większe od ciśnienia znamionowego, podanego w oznaczeniu urządzenia.

Pęcherz gumowy w standardowym wykonaniu, wyposażony jest w przywulkanizowany zawór gazowy ( nr.4) przez który można wstępnie go napełnić. Zawór w przeponie służy także do zamocowania jej w korpusie. Uszczelnienie pomiędzy pęcherzem a butlą zapewnione jest przez zwulkanizowaną do pęcherza okrągłą uszczelkę poniżej trzonu zaworu, której przekrój przypomina o-ring. Uszczelnienie to chroni jednocześnie przeponę przed przetarciem. Pęcherz jest stożkowy i kiedy w czasie opróżniania hydroakumulatora wytłaczany z niego jest płyn, to najpierw rozszerza się górna część pęcherza, dzięki czemu wyeliminowane jest niebezpieczeństwo zamknięcia płynu pomiędzy ścianką butli a pęcherzem.

Blasa, /tz. przepona/ dla zapewnienia stopniowego rozszerzania się, ma ściankę o zmiennej grubości. Najcieńsza ścianka jest u jej szczytu i staje się coraz grubsza w kierunku podstawy.

W czasie pracy, pęcherz zmienia swą średnicę i dlatego w niektórych rodzajach hydroakumulatora pęcherzowego stosuje się jej wariant w którym, przedłużeniem zaworu gazowego jest perforowana rura, zapobiegająca uszkodzeniu pęcherza przy wielkich siłach go ściskających.

Jak widać, kształt, materiał i technologia wytwarzania pęcherza ma wielkie znaczenie dla pracy i niezawodności pracy akumulatora.

Króciec przyłączeniowy i zawór grzybkowy ma za zadanie chronić przeponę przed rozszerzeniem się poza butlą, w sytuacji kiedy ciśnienie w układzie jest mniejsze od wstępnego ciśnienia w jej wnętrzu.

Wzniosowy zawór grzybkowy utrzymywany jest w pozycji otwartej przez sprężynę, dopóki pęcherz akumulatora nie zostanie wypełniona do jego roboczej objętości i wtedy zawór zostałe zamknięty przez niego. Zawór jest tłumiony hydrauliczne i dlatego ważne jest aby jego sprężyna miała charakterystykę dopasowaną do wielkości przyłącza. W przypadku złego dopasowania, spadek ciśnienia na grzybku może spowodować zbyt szybkie zamknięcie zaworu. Sprężyna nie może jednocześnie być zbyt silna, aby nie powodowała zaciśnięcia przepony pomiędzy grzybkiem i jego gniazdem.

Ważną rolę w pozycjonowaniu zaworu cieczowego w skorupie hydroakumulatora pełni dzielony pierścień typu X (nr 6) inaczej gumowo-metalowy pierścień antywyciskowy. Dzięki niemu zachowana jest wewnętrzna gładkośc powierzni skorupy na miejscu jej styku z zaworem, co jest warunkiem długiej żywotności pęcherza.

Wysokociśnieniowe hydroakumulatory z takiej konstrukcji dwu calowym króćcami przyłączeniowymi projektowane są do maksymalnego natężenia przepływu 1000 l/min. Przeponowe hydroakumulatory niskociśnieniowe mają inny wariant zaworu cieczowego. Jest to ekran (zwany także sitkiem), z dużą ilością otworów o małej średnicy. W czasie rozprężania się pęcherza, zamyka on te otwory.

Istnieją także inne rodzaje zaworów przyłączeniowych, dedykowanych szczególnym zastosowaniom hydroakumulatorów.

 

Napełnianie akumulatorów hydraulicznych

 
Zapewniamy kompleksową usługę reganeracji akumulatorów hydraulicznych obejmującą:
 • napełnienia/uzupełnienia azotu do wymaganego ciśnienia,
 • wymiana pęcherzy (przepon),
 • wymiana uszczelnień,
 • wymiana zaworów.

 

Posiadamy urządzenie do do kontroli ciśnienia oraz ładowania azotem akumulatorów hydraulicznych, pęcherzowych, membranowych, tłokowych.

Napełnianie akumulatorów hydraulicznych – Warszawa

Prawidłowa praca akumulatorów hydraulicznych jest uzależniona od regularnie przeprowadzanych przeglądów serwisowych i napraw. Jednym z czynników istotnych jest kontrola ciśnienia azotu w hydroakumulatorze, a w razie potrzeby jego uzupełnienie.

Jako specjalista w zakresie szeroko rozumianej hydrauliki siłowej marka FIRTECH zapewnia kompleksową obsługę akumulatorów hydraulicznych, w ramach której świadczmy usługi serwisowe i naprawcze. Jedną z naszych specjalności jest napełnianie akumulatorów hydraulicznych azotem. Posiadamy urządzenie przeznaczone do kontroli ciśnienia oraz ładowania akumulatorów hydraulicznych – pęcherzowych, membranowych i tłokowych.

Klientów zainteresowanych możliwością przeprowadzenia przeglądu serwisowego akumulatora lub poddania urządzenia kompleksowej regeneracji zachęcamy do kontaktu. Gwarantujemy bezpieczne napełnianie akumulatorów hydraulicznych popularnych marek. Działamy szybko, przywracając urządzenie do pełnej sprawności.