firtech

Chłodnice oleju hydraulicznegoChłodnica oleju LACX ATEX 

 

Przeznaczona jest do chłodzenia płynów hydraulicznych w naziemnych i nadziemnych strefach zagrożonych wybuchem.

Wszystkie nie-elektryczne składowe części chłodnicy spełniają warunki z załącznika II do dyrektywy ATEX 94/9/EC dla urządzeń kategorii 2 z II Grupy Urządzeń przeciwwybuchowych, czyli dla urządzeń przeznaczonych do pracy poza górnictwem w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par i mgieł (rodzaj zagrożenia G) i strefie 1 i 2 oraz obszarach zagrożonych wybuchem pyłów (zagrożenie D) i strefie 21 i 22.   Wszystkie części składowe chłodnicy są metalicznie połączone ze sobą. Połączenie uziemiające znajduje się w dolnej części tunelu wentylatora. Wentylator jest antystatyczny.

Chłodnice LACX mogą odprowadzać moc do 300 kW (przy różnicy temperatur powietrza i oleju 40oC), i pracować przy wydatkach olejów do 1000 l/min.

Chłodnice Olear typu LACX napędzane są 3-fazowymi silnikami prądu przemiennego o różnych napięciach zasilania i częstotliwościach 50 Hz lub 60 Hz posiadające dopuszczenia do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Alternatywnie do standardowo montowanych silników tego rodzaju jest możliwość zastosowania silników wybranych lub dostarczonych przez zamawiającego.

Chłodnice olejowe LACX mogą być wyposażone dodatkowo w zawory zwrotne chroniące radiatory przed uszkodzeniem z powodu zbyt dużego ciśnienia oraz ochronne siatki zapobiegające zabrudzeniu promiennika.

Chłodnice powietrzno-olejowe LACX z dopuszczeniem ATEX występują także jako wersja przeznaczona do pracy w warunkach morskich. Chłodnice Olaer oznaczone jako LACX-M posiadają dodatkowo ochronę antykorozyjną przewidzianą dla standardowych chłodnic LACM


Chłodnica oleju Olaer typu LAC

 

Przeznaczona jest do pracy ciągłej w urządzeniach pracujących w ciężkich warunkach atmosferycznych, narażonych na kontakt z wodą morską lub środowisku o dużej wilgotności.


Chłodnice oleju LAC M

 

Szczególnie rekomendowane są do montażu w morskich urządzeniach przeładunkowych takich jak żurawie portowe lub zainstalowane na jednostkach pływających, żurawikach łodziowych, dźwigach i wyciągarkach oraz urządzeniach pracujących na wszelkiego rodzaju platformach wiertniczych i innych konstrukcjach off-shore.

Wszystkie elementy składowe chłodnicy są anodowane a następnie malowane farbą epoksydową zgodnie z normą ISO 9223:1992, co daje im kategorię odporności na korozję C5 (bardzo wysoka). Promienniki zostały poddane testom wg normy IEC 60068-2-52 (4 tygodniowy test na odporność na słoną mgłę) i posiadają akceptację DNV do ich używania na otwartych pokładach statków.

Standardowe chłodnice LAC mogą odprowadzać moc do 300 kW (przy różnicy temperatur powietrza i oleju 40oC), i pracować przy wydatkach olejów do 1000 l/min.

Chłodnice Olear typu LAC napędzane są 3-fazowymi silnikami prądu przemiennego o różnych napięciach zasilania i częstotliwościach 50 Hz lub 60 Hz. W standardowym wykonaniu silniki trójfazowe mają stopień ochrony IP 56, klasę izolacji F oraz grzałki uzwojenia 220 V, 50/60 Hz.

Chłodnice olejowe LAC mogą być wyposażone dodatkowo w zawory zwrotne chroniące radiatory przed uszkodzeniem z powodu zbyt dużego ciśnienia, w wyłączniki termiczne o stopniu ochrony IP 67 sterujące pracą silnika elektrycznego oraz ochronne siatki zapobiegające zabrudzeniu promiennika.


Chłodnice firmy Oiltech (obecnie Olaer) typu LAC, LDC i LHC

 

Przeznaczone są do ciągłej pracy w przemysłowych systemach hydraulicznych oraz mobilnej hydrauliki. Te chłodnice oleju  są kompatybilne z olejami mineralnymi typu HL/HLP, emulsjami wodno-olejowymi HFA, HFB, roztworami glikolu HFC, estrami fosforowymi HFD-R oraz wodą.

Chłodnica oleju może pracować do maksymalnego ciśnienia dynamicznego 10 barów i maksymalnego ciśnienia statycznego 15 barów. Promiennik, może pracować przy zachowaniu takich limitów ciśnień do temperatury oleju 120o C. Powyżej tej temperatury maksymalne ciśnienia robocze spadają. Asortyment chłodnic Olaer (Oiltech) pozwala na dobór optymalnego urządzenia dla przepływów olejów do 400 l/min oraz mocy do 190 kW (przy różnicy temperatur powietrza i oleju 40oC)

Zasadniczą częścią chłodnicy jest radiator (promiennik), składający się z lutowanych w komorze próżniowej zamkniętych profili aluminiowych we wnętrzu których znajdują się zaburzacze przepływu oleju. Kolejne warstwy rurek oddzielone są od siebie lamelami. Przepływ powietrza przez radiator wymuszany jest przez polipropylenowy, wzmocniony włóknem szklanym wentylator napędzany silnikiem elektrycznym lub hydraulicznym. Pozostałe elementy chłodnicy wykonane są ze stali. Cała chłodnica olejowa jest proszkowo malowana.


Chłodnice oleju LAC, LDC, LHC

 

Napędzane są wieloma rodzajami silników, mogą mieć różnie skonfigurowane króćce przyłączeniowe, posiadać zintegrowane zawory obejściowe które służą ochronie radiatora przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz wyposażone w ochronne siatki na promienniki.