firtech

Filtracja paliwowa


Oferujemy:
- Filtry-separatory wody z paliwa: puszkowe i turbinowe,
- Filtry powietrza do silników spalinowych RACOR®,

- Filtry odmy - do oczyszczania gazów ze skrzyni korbowej silnika.

Podzespoły i układy filtracyjne do paliw, powietrza i węglowodorów.

Najlepsze rozwiązania od ponad 30 lat. Firma Parker opracowuje i wdraża nowe rozwiązania w dziedzinie filtrowania paliw i separacji wody, oferując je producentom oryginalnego sprzętu i końcowym użytkownikom.
Informacje zawarte w katalogu mają pomóc naszym klientom w znajdowaniu najważniejszych wyrobów – zespołów filtrujących, wymiennych wkładów filtrujących i innych – przeznaczonych specjalnie dla sektora MRO (konserwacji, napraw i przeglądów).

 

 

 

 


Zapytaj nas

Imię* :
Nazwisko* :
Telefon* :
Adres e-mail* :
Treść :